فروشگاه کتاب آکارس ایران

کدام آزمون آماری را انتخاب کنیم؟

یکی از مشکلات محققین در تحقیقات میدانی انتخاب روش آماری مناسب برای بررسی سؤالات یا فرضیه‌های تحقیق است. در این مقاله انواع روش‌های آماری پارامتری و ناپارامتری بررسی می‌شود.


دانلود