فروشگاه کتاب آکارس ایران

نمونه‌ای از چکیده با پاراگراف خلاصه مجله Nature

در مجله Nature از چکیده به عنوان پاراگراف خلاصه نام برده می‌شود. در وبسایت این مجله ساختاری برای این نوع چکیده‌ها پیشنهاد شده است که پیروی از سبک نگارش آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شما در ارسال مقاله به سایر مجلات داشته باشد.


دانلود