فروشگاه کتاب آکارس ایران

10 نکته مهم برای پاسخ به گزارش داوری یک مقاله (انگلیسی)

برای تولید علم و دانش در زمینه تخصصی خود، مقاله شما به وسیله همقطاران خود بررسی می‌شود و در فرایندی به نام داوری ضمن نقد آن، توصیه‌های مفیدی نیز دریافت می‌کنید. راز موفقیت شما در چاپ مقاله و تولید علم این است که در چنین شرایطی احساسات خود را از واقعیت‌های موجود جدا کنید.


دانلود