فروشگاه کتاب آکارس ایران

راهنما و اصول نگارش پروپوزال نویسی برای علوم پزشکی 2

این جزوه با هدف راهنمایی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی برای نوشتن پروپوزال پژوهش در دو بخش از سوی دفتر استعدادهای درخشان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است. بخش دوم آن را در فایل پیوست ملاحظه می‌فرمایید


دانلود