فروشگاه کتاب آکارس ایران

چهار اولویت مهارت افزایی وزارت علوم ابلاغ شد

معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری چهار اولویت این وزارتخانه را برای مهارت افزایی دانشجویان اعلام کرد و افزود که محورهای مورد نظر برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ شده است.


معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری چهار اولویت این وزارتخانه را برای مهارت افزایی دانشجویان اعلام کرد و افزود : محورهای مورد نظر برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ شده است .
مجتبی شریعتی نیاسر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت : مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری ، شعار امسال دانشگاه ها است که در قالب این موضوع ، طرحی تدوین در قالب چهار بند به دانشگاه ها ابلاغ شد معاون وزیر علوم در باره این چهار بند توضیح داد : در بند نخست ، ضرورت توجه به دروس عملی و کاربردی در دوره کارشناسی مورد اهمیت است ، در بند دوم ، تقویت و تعریف دروس اختیاری برای دانشجویان مدنظر است؛ به این معنا که به دانشگاه ها اجازه داده شده دروس اختیاری متناسب با نیاز بازار و نوع رشته به صورت رایگان در سنوات مجاز به دانشجویان ارائه کنند .
به گفته معاون آموزشی وزارت علوم ، دانشگاه ها دوره هایی شامل مهارت های عمومی دانشجویان مثل کارآفرینی ، مهارت های زندگی ، دوره های هنری و غیره را برگزار خواهند کرد .
وی افزود : برخی از دوره ها به صورت خود جوش در دانشگاه های بهبهان ، صنعتی اصفهان ، صنعتی شریف ، تهران ، خوارزمی و چند دانشگاه دیگر در حال برگزاری است .
معاون وزیر علوم در باره اولویت های سوم و چهارم نیز گفت : برای حمایت از این طرح در سال جاری دو برنامه داریم و به دانشگاه ها توصیه کردیم با تصویب هیئت امنا ، دو درصد از درآمد اختصاصی خود را به مهارت افزایی دانشجویان دوره کارشناسی اختصاص دهند .
در برنامه دوم ، با موافقت سازمان برنامه و بودجه مبلغ 140 میلیارد تومان برای دانشگاه های فعال در مهارت افزایی ، اختصاص خواهد یافت .

منبع خبر: عصر اقتصاد 31 شهریور 97