فروشگاه کتاب آکارس ایران

ارسال نامه 13 دانشگاه به دولت برای دریافت ارز دولتی

دیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران گفت : نامه 13 دانشگاه برتر کشور برای اختصاص ارز دولتی به فعالیت های علمی و آموزشی بین المللی این مراکز به دولت ارسال می شود .


دیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران گفت : نامه 13 دانشگاه برتر کشور برای اختصاص ارز دولتی به فعالیت های علمی و آموزشی بین المللی این مراکز به دولت ارسال می شود .
احمدرضا خضری در گفتگو با مهر گفت : روسای 13 دانشگاه برتر کشور درخواست داشتند که به فعالیت های علمی و آموزشی بین المللی این مراکز ارز دولتی اختصاص یابد که این درخواست در قالب نامه ای امروز به دولت ارسال می شود .
وی افزود : در این نامه تاکید شده است که فعالیت های بین المللی دانشگاه های برتر مانند هزینه شرکت در کنفرانس ها و همایش های خارجی ، خرید تجهیزات آزمایشگاهی ، هزینه فرصت های مطالعاتی و هزینه فعالیت پایگاه های علمی با احتساب ارز دولتی محاسبه شود .
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران گفت : این نامه آماده شده است و با امضای 13 رئیس دانشگاه برتر کشور به دولت ارسال می شود .
پیش از این محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران نیز اعلام کرده بود باتوجه به شرایط اقتصادی کشور ، 13 دانشگاه برتر کشور برنامه دارند در مکاتبه ای با دولت فعالیت های دانشگاه ، دانشمندان و کالاهای مربوط به حوزه پژوهش مشمول کالاهای اساسی قرار گیرد و دانشگاه ها بتوانند از ارز دولتی استفاده کنند .