فروشگاه کتاب آکارس ایران

توضیحات تکمیلی در خصوص ارز دانشجویی

مهر : سازمان امور دانشجویان اعلام کرد : ثبت نام ارز دانشجویی در این مقطع صرفا برای متقاضیانی است که موفق به ثبت نام برای ارز 6 ماه اول سال 1397 نشده اند و یا مدارک آنها در سیستم ناقص است .


توضیحات تکمیلی در خصوص ارز دانشجویی مهر : سازمان امور دانشجویان اعلام کرد : ثبت نام ارز دانشجویی در این مقطع صرفا برای متقاضیانی است که موفق به ثبت نام برای ارز 6 ماه اول سال 1397 نشده اند و یا مدارک آنها در سیستم ناقص است. به گزارش سازمان امور دانشجویان ، ثبت نام ارز دانشجویی در این مقطع صرفا برای متقاضیانی است که موفق به ثبت نام برای ارز 6 ماه اول سال 1397 نشده اند و یا مدارک آنها در سیستم ناقص است بدیهی است دانشجویانی که ارز خود را دریافت و یا ثبت نام کرده و منتظر ارز هستند ، نیاز به مراجعه دوباره و ثبت نام ندارند دانشجویان واجد شرایط متقاضی ارز دانشجویی چنانچه تاکنون موفق به تکمیل فرم های درخواست ارز برای بازه زمانی اول فروردین تا 31 شهریور ماه در سامانه مشارکت دانشجو (نشا) نشده اند ، صرفا از تاریخ 4 تا 9 شهریور ماه می توانند فرم های لازم به همراه مدارک مورد نیاز را تکمیل و در سامانه نشا به آدرس http: //nesha .

منبع: دنیای اقتصاد سه شنبه 6 شهریور 97