فروشگاه کتاب آکارس ایران

سفارشات خاص


بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانش‌آموخته‌ها و محققین جوان کشور به دنبال نوشتن مقاله به مجلات بین‌المللی، مکاتبه با دانشگاه یا اساتید خارجی یا سردبیر و داوران مجلات ‍ISI هستند. برای این منظور در این قسمت خدماتی مانند ویرایش مقالات انگلیسی، ارزیابی مقاله از لحاظ سرقت علمی، نوشتن انواع نامه‌های علمی-دانشگاهی به مناسبت‌های مختلف، دسترسی به کتاب یا مقاله ISI غیر قابل دسترس و دیگر خدمات مورد نظر ارائه می‌شود.


فرم تقاضای خدمات